Vrata – razna

Vrata - razna [1]Vrata - razna [2]

Staklena vrata se ugrađuju zadnja na objekt, i to zato da bi se izbjeglo moguče odstupanje mjera u izvedbenim nacrtima. Otvor za vrata trebao bi biti što pravilniji jer je uprotivnom vrata koja su rađena pod pravim kutevima kao pravilan geometrijski oblik pravokutnika ili nemoguče ugraditi ili su zazori na spojevima neravnomjerni što narušava opći vizualni dojam a u većini slučajeva, ako se i ugrade onda obično stružu ili po podu ili po stropu. Najčešći detalj koji promakne radnicima u završnoj gradnji, knauferima i sl. je da im doljnja linja polukružno bježi prema centru tj, otvor na dnu ima “trbuh” koji se naknadno mora pripasavati a tada se oštečuje i kompletan otvor koji je kasnije potrebno ponovno dovršavati što iziskuje nove troškove. Također, treba provjeriti i dijagonale, kako bi se izbjegao sindrom ravnih stranica ali u romb-obliku. U pod se ugrađuje ili podna pumpa i to na dubinu od cca 7-10 cm, a ako je nemoguće onda barem mora biti slobodno 2cm kako bi se ukopalo podno okretište. U stropu, ako nije betonska greda, treba prije naručivanja staklenih vrata ugraditi tzv. potkonstrukciju, tj. gredu ili profil u koji se može učvrstiti ili trn za gornji okov ili stropna vodilica .

Post a comment